Project

Kinderen maken een realistisch zelfportret en verbeteren daarbij het beeld dat ze hebben van hun eigen uiterlijk, vergroten hun gevoel iets te kunnen en verhogen hun gevoel van controle (body image, achievement, empowerment).
Het project loopt al drie jaar, o.m. op de Zonnepoort/Zonnewijzer, Het Kompas, kort ook op Sint-Paulus Nieuw Gent en op De Broederij (Standaertsite Ledeberg). Gaandeweg werd het theoretisch onderbouwd, werd het vereenvoudigd en vooral heel sterk ingekort. Het project is orthopedagogisch, niet artistiek en niet psychologisch (noch therapeutisch noch testend). Er wordt rekening gehouden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, maar er is geen basis of voorkennis vereist.
Het resultaat moet relevant zijn in de buitenschoolse context van het kind: het kind is fier op het resultaat, papa en mama zijn fier op wat hun kind kan, een eventuele beperking wordt gerelativeerd en het imago van de school wordt verbeterd.
Hoe werkt het project? Kinderen leren poseren, verschillende emoties uitbeelden en herkennen. Er wordt eerst een reeks portretfoto’s gemaakt, indien mogelijk door de kinderen zelf, waaruit de kinderen dan kiezen. De foto wordt op canvas doorgetekend en overschilderd. Het poseren en het kiezen zijn de belangrijkste onderdelen van de methodiek.
Het schilderen zelf is een kwestie van enkele eenvoudige technische procedures. Het schilderen omzeilt ook de gdpr-wetgeving die belemmerend zou kunnen werken als het om foto’s zou gaan. Het hele gebeuren wordt afgesloten met een externe tentoonstelling (vorig jaar: ENTR, het jaar daarvoor Weggeefwinkel en Café Galya).
Er zijn een paar internationale initiatieven in dezelfde zin maar die richten zich nog meer op fotografie. Bedoeling van dit deel van het Project is afronding en bruikbaar maken voor collega’s, ruimere invulling, andere toepassing …

Literatuur

 • Adorno, T., Benjamin, W., Bloch, E., Brecht, B., Lukács, G., Jameson F. (2007). Aesthetics and politics. London, UK, New York, USA: Verso.
 • Kernberg, P. F., Buhl-Nielsen, B., Normandin, L. (2006). Beyond the reflection, the role of the mirror paradigm in clinical practice. New York, USA: Other Press.
 • Sukhanova, E., Thomashoff, H.-O. (Ed.) (2015). Body image and identity in contemporary societies, psychoanalytical, social, cultural and aesthetic perspectives. London, UK, New York, USA: Routledge.
 • Hutchinson, N. Calland, C. (2011). Body image in the primary school. London, UK, New York, USA: Routledge.
 • Colomb, C. (2003). Child art in context. Washington, USA: American Psychological Association.
 • Lowenfeld, V., Brittain, W. L. (1987). Creative and mental growth. Upper Saddle River, USA: Prentice-Hall.
 • Gompertz, W. (2013). Dat kan mijn kleine zusje ook, waarom moderne kunst kunst is. USA: Viking, Penguin Books.
 • Grieten, H., Vanderfaeillie, J., Maes, B. (2014). Handboek jeugdhulpverlening, deel 1, een orthopegagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen. Leuven, België, Den Haag, Nederland: Acco.
 • De Botton, A., Armstrong, J. (2014). Kunst als therapie. London, UK: Phaedon Press.
 • Sukhanova, E., Thomashoff, H.-O. (Ed.) (2008). The person in art: conceptual and pictorial frames on art and mental health. New York, USA: Nova Science Publishers.
 • Loewenthal, D. (Ed.) (2013). Phototherapy and therapeutic photography in a digital age. London, UK, New York, USA: Routledge.
 • Craeynest, P. (2016). Psychologie van de levensloop, inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven, België, Den Haag, Nederland: Acco.
 • Hemelsoet, E. (2013). Roma in het Gentse Onderwijs, een verhaal apart? Gent, België: Academia Press.
 • Gibson, N. (2018). Therapeutic photography: enhancing self-esteem, self-efficacy and resilience. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.
 • Cuyvers, G. (2008). Het zelfbeeld, de mens in dialoog met zichzelf en de wereld. Antwerpen, België, Apeldoorn, Nederland: Garant.


close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star