Welkom op onze school.
Onthaal voor Oekraïeners en gastgezinnen.
Elk kind zijn eigen turnzak.

Na de fanzines, BARCO Graphics nog als magazijnier, Boekenvak aan het HIGRO en VDAB opleidingen, Compogravure Guy, dan naar Roularta, Plantin Instituut voor Typografie, DVN, Association Typographique Internationale, Typographics, Happiness en O’Cool, opleiding Boekbinden, Vrije Grafiek aan de Academie, enz. besloot ik tegen 2010 mijn grafische activiteit in lijn te brengen met mijn familiale situatie.

15 jaar ben ik daar professioneel mee bezig geweest, nu doe ik het hoofdzakelijk voor de lol.

Occasioneel maak ik nog flyers, posters en vooral banners en vlaggen voor projecten die me echt interesseren. Recentelijk Kindcentrum De Wonderboom, de Oekraïense Kerk in Gent, Wellways en natuurlijk Stichting Logos.

<<–

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star