Afscheid

Diep spijtig dat ik afscheid moet nemen, of zelfs niet echt kan nemen, van de kinderen van Het Kompas. Sommige heb ik jarenlang gekend. Hopelijk zien we elkaar nog eens terug.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star