Schreven

Hoe zien kinderen lettervormen? Eerst een woord tonen, gemakkelijk maar onbekend. Als iedereen het gezien heeft, gelezen heeft en goed bekeken, doen we het weer weg. De kinderen tekenen, niet schrijven. Daarna doen we het nog eens maar laten we het woord staan op het digibord. Het voorbeeld was in Georgia. Brushes Redux registreert het tekenproces.

Misschien enkele voorzichtige conclusies:

  • Alle kinderen herkennen woorden als woorden, ook als ze het woord niet kennen, en alle kinderen herkennen letters als letters. Één kind schrijft “i” in plaats van “e”, heeft misschien eerder geluisterd dan gelezen.
  • Alle kinderen lijken de “R” te herkennen , maar de schrijfwijze is totaal willekeurig. De meeste kinderen proberen de “R” uit één stuk te schrijven.
  • “g” en “a” zijn moeilijk. Maar nergens worden ze vervangen door de geschreven vorm. In tegenstelling tot de letter “l”, die soms vervangen wordt door “ℓ”. “a” en “l” worden soms “A” en “L”, “g” wordt nergens “G”, “R” wordt nergens “r”.
  • x-hoogte en stokhoogte zijn dikwijls niet correct.
  • Schreven worden apart getekend, soms toegevoegd bij nazicht.

In samenwerking met http://themicrofoundry.com.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star