Mooi

Op de foto: Patricio op bezoek bij meester Ole, zijn klasmeester van toen hij zijn schilderij maakte.

2 jaar geleden heeft Patricio zijn zelfportret gemaakt. Het heeft een omzwerving gemaakt langs https://decentrale.be/nl/entr en langs https://www.debroederij.gent. Naar ENTR zijn we met een antal klassen geweest, maar niet met die van Patricio. Op de Broederij had tante het zien hangen en is de hele familie komen kijken. Patricio neemt zijn schilderij nu mee naar huis.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star