Expo

Flyers werden verspreid, posters werden geplakt op alle officiële aanplakborden, alle dagen permanentie: de kinderen kregen erkenning voor hun werk. Scanbare qr-codes, lettertype is dat van die ‘drukletters’.

Bij het einde van het schooljaar werden de portretschilderijen tentoongesteld in https://decentrale.be/nl/entr. De belangstelling van de ouders was gering, de kinderen en de meeste collega’s bezochten de tentoonstelling in schoolverband, het onthaal bij het publiek van ENTR was zeer positief. Dank.

Meer achtergrond https://petervanlancker.me/missie/

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star