Expo

Flyers werden verspreid, posters werden geplakt op alle officiële aanplakborden, alle dagen permanentie: de kinderen kregen erkenning voor hun werk. Scanbare qr-codes, lettertype is dat van die ‘drukletters’.

Bij het einde van het schooljaar werden de portretschilderijen tentoongesteld in https://decentrale.be/nl/entr. De belangstelling van de ouders was gering, de kinderen en de meeste collega’s bezochten de tentoonstelling in schoolverband, het onthaal bij het publiek van ENTR was zeer positief. Dank.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star